Pravidla

                 Standardní a technické propozice

závodů automobilů do vrchu – ZAV VHC 2022 ( Vrchy Hobby Cup )

  1. Termíny závodů:

9-10.4.2022 Konice 1 500 Kč/den
23-24.4.2022 Nová Seninka 1 700 Kč/den
14-15.5.2022 Koryčany 1 700 Kč/den
25-26.6.2022 Šléglov 1 700 Kč/den
30-31.7.2022 Tatenice 1 700 Kč/den
20-21.8.2022 Hronov 1 700 Kč/den
17-18.9.2022 Halenkovice 1 700 Kč/den
15-16.10.2022 Konice 1 500 Kč/den

1.2. typ akce:

seriál závodů automobilů do vrchu – ZAV VHC 2022 (Vrchy Hobby Cup)

1.3. pořadatel:

Vrchy Hobby Cup s.r.o.
Horní 1823
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 11791322

1.4. organizační a technické zajištění:

Vrchy Hobby Cup s.r.o.
Horní 1823
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 11791322

1.5. organizační výbor:

Roman Froněk, Daniel Tasáry

1.6. kontaktní osoba:

Roman Froňek
mobil: 739 167 096 e-mail: [email protected]

1.7. činovnicí:

ředitel závodu – Roman Froněk
zástupce ředitele (technický komisař) Roman Froněk
hlavní časoměřič – casomeric.com

1.8. časový harmonogram

6:30 – 7:00 Příjezd
7:00 – 8:00 Administrativní a technická přejímka
8:00 – 8:15 Rozprava s jezdci
8:15 – 8:30 Seznamovací jízda – Safety Car
8:30 – 9:30 1.tréninková jízda
9:30 – 16:00 4.měřené jízdy
16:00 – 16:30 Vyhlášení vítězů

1.9. povolená vozidla:

Akce je určená pro sériové vozy s platným OTP a vozy Hobby, které prošly technickou přejímkou pořadatele. Vozidla budou rozdělena do tříd:

  • třída do 1400 cm3 – Standard nebo Závodní    (Hobby)
  • třída do 1600 cm3 – Standard nebo Závodní    (Hobby)
  • třída do 2000 cm3 – Standard nebo Závodní    (Hobby)
  • třída nad 2000 cm3 – Standard nebo Závodní  (Hobby)
  • třída 4×4 a speciály
  • Historik jízda pravidelnosti

U benzínových turbomotorů je koeficient přepočtu objemu motoru 1,7. U dieselových turbomotorů je koeficient přepočtu objemu motoru 1,0.

Vozy s Wankelovými motory je koeficient přepočtu 2,0.

Pneumatiky jsou pro všechny třídy libovolné.

Třída historik je možná pouze s autem starším 20let nebo na vyjímku pořadatele.

1.10 Rozdělení Standard a Race

Kategorie standard – vozidlo s RZ a platnou STK, pneumatiky musí mít homologaci „E“. Vozidlo smí být vybaveno bezpečnostním polo-rámem. Rám nesmí zasahovat do přední části vozu.  Díly karoserie nesmí být odlehčené mimo dílů běžné dostupných v druhovýrobě(např. Felicia víko kufru). V interiéru musí být všechny kabely pevně připevněny a nesmí být volně položené. Dále musí být namontované obě přední sedačky.

Kategorie Race – vůz může být vybaven bezpečnostním rámem, smí být použity pneu bez homologace. Vozidilo musí být v řádném technickém stavu. Nemusí být vybaven RZ.

1.11. systém závodu

Vozidla budou vypouštěna na trať z prostoru depa jednotlivě v takovém intervalu, aby vozidla mezi sebou měla dostatečný odstup. Start a cíl je pevný.

Měřené rozjížďky se jedou v 4.jízdách. Výsledný čas bude součtem tří nejlepších časů. V případě rovnosti součtu časů, rozhoduje nejrychlejší čas na jednu jízdu.

Kategorie historik se určí referenční čas a sečtou se rozdíly časů. Nejdříve rozdíl dolu a pak poté nahoru.(ref-rozdílA=x, rozdílB-ref=y, x+y=výsledek)

1.12. přihlášky:

vyplněný formulář na stránkach vrchyhobbycup.cz

1.13. uzávěrka přihlášek: vždy v pátek 18:00 před závodem nebo naplnění max. kapacity startujících (100).
1.14. startovné: Platbě na místě, cena dle kalendáře bod 1.1

1.15. oficiální vývěska: bude zřízena v prostoru depa
1.16. povrch trati: 100% asfalt

1.17. Pokud bude přihlášeno méně než 25 účastníků pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vypsaný závod.

2. Organizace

2.1. Přidělené startovní číslo bude nalepené na zadních bočních oknech. Bez řádně připevněného startovního čísla nebude vůz vpuštěn na trať bez nároku na opakování jízdy. Startovní čísla budou pro celý seriál stejná.

2.2. Závodníci se budou řadit do přípravného prostoru dle podrobného rozpisu vydaného pořadatelem.

2.3. Na trať smí jezdec vjet vždy jen na pokyn startéra.

2.4. Na trati je účastník povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků, nebo pořadatelů.

2.5. Účastník je povinen respektovat signalizaci vlajkami:

  • Vztyčena žlutá vlajka – nebezpečí na trati, které lze s opatrností objet (spadlá guma, barel)
  • Mávání žlutou vlajkou – zastavení závodu, učastník je povinen dojet k pořadateli a vyčkat na jeho pokyny.
  • Další informace budou sděleny po telefonu nebo vysílačkou.

2.6. Pokud jezdec nedokončí jízdu z důvodů poruchy, odstaví vůz na bezpečném místě, kde nebude překážet ostatním účastníkům, urychleně ho opustí a bude se řídit pokyny pořadatele.

2.7. Jízda v protisměru je přísně zakázána a je důvodem k vyloučení.                                                       

2.8. Po průjezdu cílem opustí jezdec neprodleně trať po předepsané trase a vyčká na svozovém místě.

2.9. Start i cíl jsou pevné.

2.10. Za případné spolujezdce ručí jezdec, který toto stvrzuje podpisem při přejímce. Pro spolujezdce platí stejná bezpečnostní výbava jako pro řidiče.

3. Podmínky účasti

3.1. Vozidlo v řádném technickém stavu.
3.2. Řidičský průkaz (výjimku může udělit pořadatel na základě žádosti).

3.3. Podání vyplněné přihlášky do termínu uzávěrky a zaplacení startovného při formální přejímce.

4. Důvody zamítnutí startu či další účasti

4.1. Špatný technický stav vozu.
4.2. Nerespektování pokynů pořadatelů.
4.3. Nezaplacení startovného.
4.4. Jízda ohrožující ostatní účastníky, nebo pořadatele.                                                                   

4.5. Nevyhovující předepsaná výstroj a ústroj posádky vozu

4.6. V případě zamítnutí startu při technické přejímce z důvodu bodu 4.1. bude závodníkovi vrácena polovina startovného.

5. Odpovědnost a pojištění

Jezdci jsou pro případnou škodu pojištěni pořadatelem ale pouze na závodní části dráhy(dopravní značení, svodidla, plot, diváci)Mimo závodní dráhu odpovídá každý závodník sám za sebe tzn. co poškodí mimo trať je odpovědný závodník. Zároveň též doporučujeme každému jezdci individuálně uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění jezdce, které kryje rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených tratích.

Svou účastí na sportovním podniku se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli a vůči činovníkům, ostatním jezdcům a jejich pomocníkům.

6. Bezpečnost a vybavení jezdce

6.1. Povinná výbava: Během tréninkových a závodních jízd je pro posádku vozu (jezdec, příp. spolujezdec) povinné používání řádně zapnuté vhodné ochranné přilby, bezpečnostních pásů, vhodné uzavřené obuvi a ochranného oděvu – závodní nehořlavá kombinéza nebo jednodílná bavlněná kombinéza montérkového typu.   Jiná ústroj není povolena.

6.2. Doporučená (nepovinná) výbava: Kompletní závodní nehořlavá výstroj  – rukavice, spodní prádlo, kombinéza, obuv. Ochrana krční páteře-límec, Hans,apod..

6.3. Povinná výbava posádky bude kontrolována technickým komisařem (TK) závodu před každou jízdou. Pokud posádka nebude mít předepsanou výbavu, nebude připuštěna ke startu a to bez nároku na opravnou jízdu nebo vrácení startovného.

6.4. Před vlastním startem do závodu musí být vozidlo vybaveno tažným okem, v interiéru vozu nesmí být žádné volné a neupevněné předměty. Všechna boční okénka musí být zcela zavřená.

6.5. Hasící přístroj ve vozidle je povinný pro kategorii vozů Race a doporučený pro kategorii vozů Standard.

6.6. Z vozů nesmí unikat žádné provozní kapaliny a pohonné hmoty. Jezdec si musí zajistit vhodné prostředky pro stání vozu v depu (např. vhodné sorbční rohože a podložky, úkapovou vaničku, plachtu, apod.), tak aby bylo zabráněno znečištění povrchu vozovky a únikům těchto látek do okolí ŽP.

7. Zastavení závodu

7.1. Pokud je nezbytné zastavit závod kvůli překážce na trati v důsledku nehody, či jiného důvodu neumožňujícího pokračovat v závodě, ředitel závodu okamžitě upozorní tratové komisaře přes vysílačky či telefonické spojení, kteří v postižených úsecích použijí signalizační praporek (žlutý).

7.2. Pokud je závod zastaven, musí všechna vozidla, jímž bylo na trati signalizováno, okamžitě zastavit, zůstat na místě a vyčkat pokynů tratových komisařů. Na trati mohou být závodní vozy a na základě rozhodnutí ředitele závodu i vozidla pořadatelská a záchranného systému.  

8. Protesty

Protest se podává u ředitele závodu a to po skončení závodu max. 15minut po vyvěšení výsledkové listiny, která bude umístěna v hlavní budově.

Protesty proti objemu motoru a nepovoleným úpravám vozu nejsou povoleny.

9. Bodování seriálu

Ve třídě:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 14 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo 9 bodů
8. místo 8 bodů
9. místo 7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod

V případě rovnosti umístění rozhoduje výsledek posledního závodu.

10. Ceny a poháry

10.1. Závod – První tři v každé třídě obdrží pohár.
11.2. Seriál – První tři v každé třídě obdrží pohár.

11. Ostatní

Standardní propozice ZAV VHC lze měnit a doplňovat pouze číslovanými Dodatky.Vrchy